O Przedszkolu

Opublikowano: 2018-12-22 11:31, Numer artykułu: 8668 , Autor: M.Szczepaniak

 

O NAS

 

            Przedszkole nr 49 w Bydgoszczy zostało oddane do użytku 1 sierpnia 1976 roku. Jest placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Bydgoszczy.

              Dyrektorem przedszkola jest pani Aleksandra Lemańska. Placówka usytuowana jest na osiedlu Wyżyny przy ulicy Adama Grzymały Siedleckiego 15.

            Przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią wśród społeczności lokalnej. Stworzone są  w nim warunki do przyjemnej, bezpiecznej i efektywnej pracy z dziećmi, a szczególnie do wyzwalania ich aktywności.

                  Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. Przedszkole liczy pięć oddziałów. Liczba dzieci w oddziałach wynosi 25. sale, w których przebywają dzieci są przestrzenne, kolorowe. Wyposażone są w ciekawe zabawki i pomoce dydaktyczne. Przedszkole posiada urozmaicony i bogaty zestaw sprzętów do ćwiczeń gimnastycznych i gimnastyki korekcyjnej oraz salkę dydaktyczną, w której odbywają się zajęcia dodatkowe.   

                    Teren otaczający przedszkole, wzbogacony o ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną stwarza dzieciom możliwość do poznawania piękna i bogactwa świata przyrody. Różnorodność gatunków drzew, krzewów i kwiatów dostarcza wychowankom możliwość przeżywania różnorodnych doznań i wzbogacania wiedzy przyrodniczej.

Plac zabaw natomiast dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci oraz ich aktywności ruchowej.

 

 

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA

            

            Nasze przedszkole stwarza warunki do rozwijania u wychowanków optymistycznych cech charakteru. To miejsce bliskie dziecku i otwarte na jego potrzeby. Staramy się, aby panowała tu rodzinna atmosfera. Najważniejsze jest dobro dziecko, jego szczęście i uśmiech oraz troska o jego prawidłowy rozwój. 

 

  Naszym celem jest:

  • Rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci.
  • Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru, takich jak: dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania.
  • Rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji.
  • Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym
  • i przedszkolnym.
  • Wspomaganie rodziców w wychowaniu „optymistycznego dziecka”.
  • Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
  • Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.
  • Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.